UBTV Quốc hội xem xét điều chỉnh đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Tiếp tục phiên họp thứ 35, chiều 10/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN