UBTV Quốc hội xem xét các báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Văn phòng, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Văn phòng, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo (tóm tắt). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Sáng 17/9/2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 48 để xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (gồm 2 nội dung: tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN