UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN
Chiều 15/9/2021, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN