UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô

 • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo vấn đề xin ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo vấn đề xin ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Chiều 11/6/2024, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 34 để xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý; Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN