UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và bổ sung dự toán ngân sách cho Chương trình 135

 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề của xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề của xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Chiều 16/9/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 37 với nội dung: cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN