UBTV Quốc hội cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Đại diện Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Đại diện Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Quang cảnh phiên bế mạc Phiên họp thứ 33 của UBTV Quốc hội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  Quang cảnh phiên bế mạc Phiên họp thứ 33 của UBTV Quốc hội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 33 của UBTV Quốc hội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 33 của UBTV Quốc hội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 33 của UBTV Quốc hội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 33 của UBTV Quốc hội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Tiếp tục Phiên họp thứ 33, chiều 15/5/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước). Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN