Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Thượng tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Thượng tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Minh Khái. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Minh Khái. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Minh Khái. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Minh Khái. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ 2021-2025 và các thành viên Chính phủ 2016-2021. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ 2021-2025 và các thành viên Chính phủ 2016-2021. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa cho đồng chí Lê Văn Thành được bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa cho đồng chí Lê Văn Thành được bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho đồng chí Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho đồng chí Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chiều 8/4/2021, tại Trụ sở Chính phủ, diễn ra Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN