Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart

 • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Anh Graham Stuart. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chiều 04/4/2022, Trụ sở Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh Graham Stuart phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN