Triển lãm quốc tế về Quốc phòng và An ninh 2019 (DSE 2019)

 • Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, thử nghiệm các thiết bị trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, thử nghiệm các thiết bị trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, thử nghiệm các thiết bị trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, thử nghiệm các thiết bị trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, thử nghiệm các thiết bị trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, thử nghiệm các thiết bị trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, thử nghiệm các thiết bị trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, thử nghiệm các thiết bị trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình thiết bị, vũ khí, khí tài trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Ngày 2/10/2019, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức Triển lãm quốc tế về Quốc phòng và An ninh 2019 (DSE 2019). Triển lãm trưng bày và giới thiệu các giải pháp, thiết bị, công nghệ phục vụ cho ngành quốc phòng và an ninh.​ Triển lãm diễn ra từ 2-4/10 tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN