Trao sổ tiết kiệm và học bổng cho học sinh nghèo vùng lũ tỉnh Quảng Trị

  • Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Ban tổ chức trao sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Ban tổ chức trao sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Ngày 22/11/2020, Quỹ Cộng đồng phòng, tránh thiên tai phối hợp Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức trao 8 sổ tiết kiệm, trị giá 10 triệu đồng/sổ và 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN