Trao học bổng cho con công nhân lao động tỉnh Nam Định

  • Trong ảnh: Trao học bổng bằng xe đạp cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Trong ảnh: Trao học bổng bằng xe đạp cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Trong ảnh: Trao học bổng bằng xe đạp cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Trong ảnh: Trao học bổng bằng xe đạp cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Trong ảnh: Trao học bổng bằng xe đạp cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Trong ảnh: Trao học bổng bằng xe đạp cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
Chiều 18/10/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ tổ chức trao 300 suất học bổng bằng xe đạp cho con công nhân lao động vượt khó, học giỏi. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN