Trang trọng Lễ rước kiệu Phật đản sinh và Lễ tắm Phật tại TP Hồ Chí Minh

 • Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc tự. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc tự. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 • Kiệu Phật sơ sinh nhận được sự quan tâm chào đón của đông đảo Phật tử và người dân yêu mến đạo Phật. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Kiệu Phật sơ sinh nhận được sự quan tâm chào đón của đông đảo Phật tử và người dân yêu mến đạo Phật. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 • Kiệu hoa được đông đảo các Phật tử theo rước. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Kiệu hoa được đông đảo các Phật tử theo rước. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 • Kiệu tượng Phật đản sinh được rước từ Tổ đình Ấn Quang trên đường Sư Vạn Hạnh đến Việt Nam Quốc tự trên đường 3/2. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Kiệu tượng Phật đản sinh được rước từ Tổ đình Ấn Quang trên đường Sư Vạn Hạnh đến Việt Nam Quốc tự trên đường 3/2. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 • Tham gia lễ rước có 24 kiệu hoa của các Ban chuyên ngành, Phân ban Ni giới, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Phật học, các hệ phái Phật giáo, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và Báo Giác Ngộ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Tham gia lễ rước có 24 kiệu hoa của các Ban chuyên ngành, Phân ban Ni giới, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Phật học, các hệ phái Phật giáo, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và Báo Giác Ngộ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 • Đông đảo Phật tử, người yêu mến đạo Phật tham dự chương trình rước Phật đản sinh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Đông đảo Phật tử, người yêu mến đạo Phật tham dự chương trình rước Phật đản sinh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 • Đông đảo Phật tử, người yêu mến đạo Phật tham dự chương trình rước Phật đản sinh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Đông đảo Phật tử, người yêu mến đạo Phật tham dự chương trình rước Phật đản sinh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 • Các chư tôn đức Tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thành kính đi bộ rước kiệu tượng Phật đản sinh từ Tổ đình Ấn Quang trên đường Sư Vạn Hạnh đến Việt Nam Quốc tự trên đường 3/2. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Các chư tôn đức Tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thành kính đi bộ rước kiệu tượng Phật đản sinh từ Tổ đình Ấn Quang trên đường Sư Vạn Hạnh đến Việt Nam Quốc tự trên đường 3/2. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 • Phật tử, người dân yêu đạo Phật tại Thành phố Hồ Chí Minh thành kính thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc tự. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  Phật tử, người dân yêu đạo Phật tại Thành phố Hồ Chí Minh thành kính thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc tự. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tối 15/5/2024 (8/4 âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ rước tượng Phật đản sinh và Lễ tắm Phật, mở đầu cho Tuần lễ Phật đản, Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN