Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
Chiều 29/9/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN