Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức tranh Bến Nhà Rồng. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức tranh Bến Nhà Rồng. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh bình gốm Bát Tràng. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh bình gốm Bát Tràng. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh bình gốm Bát Tràng. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh bình gốm Bát Tràng. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức tranh Bến Nhà Rồng. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức tranh Bến Nhà Rồng. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ản : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ản : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Võ văn Thưởng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Võ văn Thưởng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
Ngày 23/9/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN