Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Ngày 18/5/2024, sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN