Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Cử tri Phạm Thị Hồng Sim , phường Quán Thánh,quận Ba Đình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Cử tri Phạm Thị Hồng Sim , phường Quán Thánh,quận Ba Đình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
Sáng 23/6/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở quận Ba Đình và kết nối trực tuyến đến 55 điểm cầu. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN