Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Quảng Bình tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

 • Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 • Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Xuân Tân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Xuân Tân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Trong 3 ngày 23-25/6/2020, Đảng bộ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong hai đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cấp cơ sở. Với phương châm: “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN