Thường trực Chính phủ họp ứng phó với dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 •  Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 26/3/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về việc đối phó với dịch COVID-19 đang có diễn biến ngày càng phức tạp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN