Thừa Thiên – Huế cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công từ nguồn vốn ODA

 • Trong ảnh: Gói thầu số 25 thi công công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên – Huế của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phải xin gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 7/2022, thay vì cuối năm 2021. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Gói thầu số 25 thi công công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên – Huế của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phải xin gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 7/2022, thay vì cuối năm 2021. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
 • Trong ảnh: Gói thầu số 25 thi công công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên – Huế của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phải xin gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 7/2022, thay vì cuối năm 2021. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Gói thầu số 25 thi công công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên – Huế của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phải xin gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 7/2022, thay vì cuối năm 2021. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
 • Trong ảnh: Gói thầu số 25 thi công công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên – Huế của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phải xin gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 7/2022, thay vì cuối năm 2021. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Gói thầu số 25 thi công công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên – Huế của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phải xin gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 7/2022, thay vì cuối năm 2021. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
 • Trong ảnh: Gói thầu số 25 thi công công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên – Huế của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phải xin gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 7/2022, thay vì cuối năm 2021. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
  Trong ảnh: Gói thầu số 25 thi công công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên – Huế của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC phải xin gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 7/2022, thay vì cuối năm 2021. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công ở các dự án ODA (Hỗ trợ Phát triển Chính thức) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế chưa đảm bảo theo yêu cầu với nhiều nguyên nhân khác nhau. Dự án “Chương trình Phát triển các đô thị loại II” được thực hiện từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với 10 gói thầu. Hiện nay, dự án này mới có 1 gói thầu hoàn thành, 6 gói thầu đang triển khai thi công với khối lượng đạt được 20% trên tổng khối lượng, 3 gói thầu còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Một số gói thầu của dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch, phải xin gia hạn thời gian hoàn thành. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN