Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Samsung Electronics Roh Tae-moon

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 5/8/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN