Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 26/5/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN