Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Đại học Tổng hợp San Francisco, Hoa Kỳ

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi đến thăm Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi đến thăm Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Hiệu trưởng Đại học San Francisco Paul J. Fitzgerald, S.J. tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Hiệu trưởng Đại học San Francisco Paul J. Fitzgerald, S.J. tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hiệu trưởng Đại học San Francisco Paul J. Fitzgerald, S.J. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hiệu trưởng Đại học San Francisco Paul J. Fitzgerald, S.J. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi đến thăm Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi đến thăm Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tổng hợp San Francisco. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Sáng 18/9/2023 (giờ địa phương), tại San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Đại học Tổng hợp San Francisco (USF), Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN