Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết người lao động tại Hà Nội

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết người lao động đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết người lao động đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết người lao động đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết người lao động đang thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác đảm bảo nước sinh hoạt của Nhà máy nước Yên Phụ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác đảm bảo nước sinh hoạt của Nhà máy nước Yên Phụ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân, người lao động Nhà máy nước Yên Phụ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân, người lao động Nhà máy nước Yên Phụ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 12/2/2024 (3 Tết), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân, người lao động đang thi công Nhà ga S12, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và công nhân vệ sinh môi trường đô thị, người lao động của Nhà máy nước Yên Phụ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN