Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Sáng 18/9/2023 (giờ địa phương), tại San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN