Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew John Lech Goledzinowski phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew John Lech Goledzinowski phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Đại diện các tổ chức quốc tế dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Đại diện các tổ chức quốc tế dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Các đại biểu dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt báo cáo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt báo cáo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 23/9/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN