Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev dự Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam - Liên bang Nga

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev, Phu nhân và các đại biểu xem chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev, Phu nhân và các đại biểu xem chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • rong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev dự Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  rong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev dự Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev, Phu nhân và các đại biểu xem chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev, Phu nhân và các đại biểu xem chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev phát biểu tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev phát biểu tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev phát biểu tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev phát biểu tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev phát biểu tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev phát biểu tại Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev dự Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev dự Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tối 22/5/2019 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev dự Lễ khai mạc Năm chéo Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN