Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Romania

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila họp báo thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila họp báo thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila họp báo thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila họp báo thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila họp báo thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila họp báo thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y và an toàn thực phẩm giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Romania và Cơ quan quốc gia về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y Romania. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y và an toàn thực phẩm giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Romania và Cơ quan quốc gia về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y Romania. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y và an toàn thực phẩm giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Romania và Cơ quan quốc gia về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y Romania. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y và an toàn thực phẩm giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Romania và Cơ quan quốc gia về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y Romania. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila tiến hành hội đàm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila tiến hành hội đàm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Romania Viorica Dancila và các thành viên Chính phủ Romania tham gia hội đàm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Romania Viorica Dancila và các thành viên Chính phủ Romania tham gia hội đàm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tại buổi hội đàm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tại buổi hội đàm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila chụp ảnh chung tại Lễ đón chính thức. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila chụp ảnh chung tại Lễ đón chính thức. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila nghe Quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila nghe Quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila nghe Quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila nghe Quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Romania Viorica Dancila đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Romania Viorica Dancila đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Romania Viorica Dancila đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Romania Viorica Dancila đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila tiến hành hội đàm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila tiến hành hội đàm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila với các thành viên chính thức 2 nước tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila với các thành viên chính thức 2 nước tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila với các thành viên chính thức 2 nước tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila với các thành viên chính thức 2 nước tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila với các thành viên chính thức của 2 nước tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila với các thành viên chính thức của 2 nước tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
Nhận lời mời của Thủ tướng Romania, Ngài Viorica Dancila, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Romania từ ngày 14-16/4/2019. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Bucharest sáng 15/4/2019 (theo giờ địa phương). Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN