Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lthăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ông Nguyễn Đình Phủng, cán bộ bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Pháp ở tổ 5, phường An Tường ,thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ông Nguyễn Đình Phủng, cán bộ bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Pháp ở tổ 5, phường An Tường ,thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ông Nguyễn Đình Phủng, cán bộ bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Pháp ở tổ 5, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ông Nguyễn Đình Phủng, cán bộ bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Pháp ở tổ 5, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ ở tổ 8, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ ở tổ 8, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ ở tổ 8, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ ở tổ 8, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ ở tổ 8, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ ở tổ 8, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ ở tổ 8, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ ở tổ 8, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ông Nguyễn Đình Phủng, cán bộ bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Pháp ở tổ 5, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ông Nguyễn Đình Phủng, cán bộ bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Pháp ở tổ 5, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Ngày 23/2/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chiến sỹ cách mạng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và thăm Khu Di tích lịch sử Tân Trào tại huyện Sơn Dương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN