Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu các tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội quần chúng

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các đại biểu tới dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các đại biểu tới dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 17/1/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu các tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội quần chúng. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN