Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chiều 2/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Diễn đàn do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, là sự kiện cấp cao về những vấn đề then chốt của nền kinh tế, đặc biệt là giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ. Trước đó, Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc và tham quan Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN