Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 3/12/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2019) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN