Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 thăm khu trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chiều 22/10/2020, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức theo hình thực trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN