Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2019

 • Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chào mừng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chào mừng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bên mô hình quả địa cầu bị rác thải nhựa bao phủ - thể hiện nhiều khu vực, đại dương trên trái đất của chúng ta đang bị rác thải nhựa làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bên mô hình quả địa cầu bị rác thải nhựa bao phủ - thể hiện nhiều khu vực, đại dương trên trái đất của chúng ta đang bị rác thải nhựa làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chiều 12/9/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2019. Cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN