Thủ tướng kiểm tra tiến độ Dự án Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra, chúc Tết công nhân thi công Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra, chúc Tết công nhân thi công Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành và các nhà thầu Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành và các nhà thầu Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 12/2/2024 (3 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra tiến độ và chúc Tết kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN