Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng hội đàm với QVK Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams

  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng hội đàm với Quốc vụ khanh Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng hội đàm với Quốc vụ khanh Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đón Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đón Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đón Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đón Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Chiều 22/7/2021, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp và hội đàm với Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Nigel Adams. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN