Thành phố Hồ Chí Minh: Hội thảo “Chuyển đổi số trong dịch vụ công ích”

  • Trong ảnh: Việc chuyển đổi số sẽ giúp các đơn vị dịch vụ công ích quản lý tốt hơn hoạt động của mình. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
    Trong ảnh: Việc chuyển đổi số sẽ giúp các đơn vị dịch vụ công ích quản lý tốt hơn hoạt động của mình. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Phí Anh Tuấn, Trưởng ban tư vấn Chuyển đổi số doanh nghiệp DXCenter, báo cáo tổng quan về chuyển đổi số trong dịch vụ công ích. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
    Trong ảnh: Ông Phí Anh Tuấn, Trưởng ban tư vấn Chuyển đổi số doanh nghiệp DXCenter, báo cáo tổng quan về chuyển đổi số trong dịch vụ công ích. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Sáng 22/2/2023, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh (DXCenter) và các đối tác tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong dịch vụ công ích”. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN