Tất cả các tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vào nơi tránh trú bão an toàn

 • Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Nhằm chủ động ứng phó với bão số 2, đến sáng ngày 2/8/2020, tất cả các phương tiện tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN