Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020 được thông qua với tỷ lệ 93.58% ý kiến tán thành của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020 được thông qua với tỷ lệ 93.58% ý kiến tán thành của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Chiều 12/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN