Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Lê Minh Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Lê Minh Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Hoàng Minh Hiếu phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Hoàng Minh Hiếu phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Chau Chắc phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Chau Chắc phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Nguyễn Quang Huân phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Nguyễn Quang Huân phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Việt Thắng phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Việt Thắng phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Phạm Thị Kiều phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Phạm Thị Kiều phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Trần Đức Thuận phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Trần Đức Thuận phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Lê Văn Thìn phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Lê Văn Thìn phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Trần Quang Minh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Trần Quang Minh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự phiên họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự phiên họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Tiếp tục Kỳ họp thư tư, Quốc hội khóa XV, sáng 31/10/2022, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Ảnh: - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN