Quốc hội thảo luận tổ về Luật Cảnh vệ và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Ngô Trung Thành phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Ngô Trung Thành phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Long, Bình Định và TP. Cần Thơ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Long, Bình Định và TP. Cần Thơ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Chá A Của phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Chá A Của phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Hà Thọ Bình phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Hà Thọ Bình phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Trần Thị Thu Phước phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Trần Thị Thu Phước phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Lê Thanh Hoàn phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Lê Thanh Hoàn phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Đức phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Đức phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Cầm phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Cầm phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đồng Tháp, Hải Dương và Khánh Hòa thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đồng Tháp, Hải Dương và Khánh Hòa thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk và Hậu Giang thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk và Hậu Giang thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hải Anh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hải Anh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Thuận phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Thuận phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 24/5/2024, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN