Quốc hội nghe báo cáo về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Các đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Các đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN
  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tham dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang -TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự phiên họp sáng 22/7. Ảnh: Dương Giang -TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Sáng 22/7/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN