Quảng Nam nỗ lực sớm đưa đê ngầm chống sạt lở bờ biển Hội An vào sử dụng

 • Tập trung đá hộc và hàng nghìn khối bê tông cách bờ biển từ 200- 250m để thi công đê ngầm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Tập trung đá hộc và hàng nghìn khối bê tông cách bờ biển từ 200- 250m để thi công đê ngầm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
 • Trong quá trình thi công, có thêm hàng nghìn mét chiều dài bờ biển Cửa Đại được bổ sung cát để tạo và nuôi bãi. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Trong quá trình thi công, có thêm hàng nghìn mét chiều dài bờ biển Cửa Đại được bổ sung cát để tạo và nuôi bãi. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
 • Đơn vị thi công huy động 60 phương tiện và hơn 120 công nhân, kỹ sư để thi công đê ngầm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Đơn vị thi công huy động 60 phương tiện và hơn 120 công nhân, kỹ sư để thi công đê ngầm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
 • Đơn vị thi công huy động 60 phương tiện và hơn 120 công nhân, kỹ sư để thi công đê ngầm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Đơn vị thi công huy động 60 phương tiện và hơn 120 công nhân, kỹ sư để thi công đê ngầm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
 • Tập trung đá hộc và hàng nghìn khối bê tông cách bờ biển từ 200- 250m để thi công đê ngầm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Tập trung đá hộc và hàng nghìn khối bê tông cách bờ biển từ 200- 250m để thi công đê ngầm. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
 • Thi công phần móng và thân đê ngầm phá sóng bảo vệ bờ biển Hội An. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Thi công phần móng và thân đê ngầm phá sóng bảo vệ bờ biển Hội An. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
 • Hơn 600.000 m3 cát được tận dụng trong quá trình nạo vét luồng lạch để bổ sung cho bờ biển Cửa Đại.
Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Hơn 600.000 m3 cát được tận dụng trong quá trình nạo vét luồng lạch để bổ sung cho bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
 • Thi công công trình đê ngầm bảo vệ bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Thi công công trình đê ngầm bảo vệ bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
 • Các phương tiện chuyên dụng được huy động để thi công đê ngầm chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
  Các phương tiện chuyên dụng được huy động để thi công đê ngầm chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN
Công trình đê ngầm, chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, được thi công để bảo vệ cho hàng trăm hộ cư dân trong khu vực. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thủy triều xuống cạn, nhà thầu đã huy động 60 phương tiện các loại và hơn 120 lao động để thi công tuyến đê ngầm dài 550m, nằm cách bờ từ 200 - 250m và tận dụng trên 600.000 m3 cát bổ sung cho bãi biển. Toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN