Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019

 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chiều 12/11/2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN