Ký thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Nam và Viettel

 • Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy và Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Viettel ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Nam và Viettel. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy và Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Viettel ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Nam và Viettel. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
 • Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
 • Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Viettel phát biểu. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Viettel phát biểu. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
Ngày 11/6/2024, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số và ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với các nội dung trọng tâm: Hợp tác về chuyển đổi số, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin để xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN