Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Mai Hoa thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Mai Hoa thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Phạm Văn Tuân thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Phạm Văn Tuân thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Cảnh thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Cảnh thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Trần Thị Hoa Ry thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Trần Thị Hoa Ry thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Ngọ Duy Hiểu phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Ngọ Duy Hiểu phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Mai Văn Bộ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Mai Văn Bộ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Nguyễn Văn Tuyết thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Nguyễn Văn Tuyết thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Chiều 12/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN