Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Quốc hội nghe trình bày các báo cáo về công tác Tư pháp

 • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp chiều 23/10. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp chiều 23/10. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, chiều 23/10/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày các báo cáo: Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; Công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Công tác thi hành án năm 2021; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN