Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Hoàng Thị Hoa phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Hoàng Thị Hoa phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự phiên họp chiều 23/5. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Chiều 23/5/2020, Quốc hội tiếp tục họp trực tuyến để nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN