Kiên Giang ra quân thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc”

 • Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Ngày 6/6/2020, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tái khởi động, ra quân thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc”. Huyện chọn ngày thứ Bảy tuần đầu tiên của mỗi tháng để thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc” với phương châm “Mỗi tổ chức, cá nhân một hành động vì môi trường đảo ngọc Phú Quốc thêm xanh, sạch, đẹp và an toàn, thân thiện". Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN