Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020

 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái (Đại Xoè) với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái (Đại Xoè) với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cô gái Thái duyên dáng, xinh đẹp tại Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các cô gái Thái duyên dáng, xinh đẹp tại Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn với trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn với trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cô gái Thái duyên dáng, xinh đẹp tại Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các cô gái Thái duyên dáng, xinh đẹp tại Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cô gái Thái duyên dáng, xinh đẹp tại Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các cô gái Thái duyên dáng, xinh đẹp tại Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cô gái Thái duyên dáng, xinh đẹp tại Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các cô gái Thái duyên dáng, xinh đẹp tại Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn diễu diễn các giá trị văn hóa đặc sắc đại diện cho các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu châm ngọn lửa bắt đầu màn Đại xòe đêm hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu châm ngọn lửa bắt đầu màn Đại xòe đêm hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục trình diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa dân gian và đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ Lê Trí Hà phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ Lê Trí Hà phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Tối 17/10/2020, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất Nghĩa Lộ - Mường Lò, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2020 có chủ đề “Mường Lò - Hội tụ và lan tỏa” với thông điệp: Hãy về với Nghĩa Lộ - Mường Lò, nơi hội tụ của những sắc màu văn hóa. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN