Khai mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV

 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng dự phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng dự phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp -TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp -TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ dự phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ dự phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng dự phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng dự phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu đại diện cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu đại diện cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc dự phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc dự phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc báo cáo của Chính phủ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc báo cáo của Chính phủ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc báo cáo của Chính phủ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc báo cáo của Chính phủ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng dự phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng dự phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc báo cáo của Chính phủ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc báo cáo của Chính phủ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang -TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang -TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 . Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 . Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu đại diện cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự phiên khai mạc. Ảnh: Văn Điệp -TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu đại diện cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự phiên khai mạc. Ảnh: Văn Điệp -TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu đại diện cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự phiên khai mạc. Ảnh: Văn Điệp -TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu đại diện cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự phiên khai mạc. Ảnh: Văn Điệp -TTXVN
Sáng 21/10/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật; xem xét, thông qua 12 dự án luật, 04 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật. Dự kiến, chương trình kỳ họp làm việc trong 27 ngày, bế mạc vào 27/11. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN